நங்கவரத்தில் ஒரு தங்கவரம் 20 சென்ட் பண்ணை நிலம் / வீடு விற்பனைக்கு முக்கொம்பு அருகில் சிறப்பம்சங்கள் 4.மொத்த நிலமும் Precast Concrete காம்பவுண்ட் சுவர் கட்டப்படும். 1. ஒரு மனையில் (20 சென்ட் / 8700 ச.அடி அதில்) 450 ச.அடி வீடும் 250 மரங்களும் நட்டு தரப்படும். 2. மனையின் உரிமையாளர் , நிறுவனத்தின் நிலத்தில் கட்ட படும் பண்ணைவீட்டில் ஒரு வருடத்தில் 5 நாட்கள் தங்கிக்கொள்ள இலவச அனுமதி 3.பத்து வருடங்களுக்கு பிறகு மரங்கள் மூலம் குறைந்த பட்சம் 2 லட்சம் வருமானம் ஈட்டலாம் . மேலும் அறிய ரூ.19.5 லட்சத்தில் பண்ணைநிலத்தில் வீடு கட்டித்தரபடும் ISO Certified Construction Company EZHIL GREEN HOMES
_

WHO
WE
ARE?

EZHIL GREEN HOMES (EGH) is a partnership firm established for doing Green building constructions and consultations. EGH has background of Ezhil Constructions(E.C) which started on 2012 and constructed so many individual houses, apartments and commercial buildings all around trichy district. E.C has been proving with quality constructions and handing over with committed time. E.C is having satisfied customers all over tamilnadu and abroad.

Vission

To consult and construct green buildings all over the world. To build eco friendly buildings with optimum utilization of natural resources, water, generates less waste and provides healthier spaces for occupants.

Mission

To conduct programs and make awareness about Green Buildings to all stake holders of the project such as clients, builders, promoters, management and middle level staffs, suppliers, subcontractors, labours etc.

Our Features

We facilitate building plan approval, Bank loan facility for your Home, Title clear land and free registration facility.

WHY US?

_

We encompasses many different skills and Technological knowledge in the Constructing Your houses. We build Eco Friendly buildings to facilitate a natural habitat for our Customers World wide. We aim to generate less waste and provide salutiferous space for our clients. We are the best construction company specialized in Green homes in trichy.

250+HAPPY CLIENTS
300+PROJECTS
12+YEARS OF EXPERIENCE
Where We Are?
_

WHERE WE ARE?

Address: 11A, Ammamandabam Road,Mambala Salai,SriRangam, Trichy.
Phone: +91 94861 56081
Website: www.ezhilgreenhomes.com

What We Done?
Ezhil-bg-3
_

WHAT WE DONE?

We ensured that our building are eco friendly with solar powered homes tp our happy clients.

WHAT WE DO?
_

WHAT WE DO?

We build environmentally sustainable buildings focuses on the efficient use of  energy, water and other building resources. Our Building are powered by solar panes and solar water heaters. Our strategic plan for constructing is to maintain the environmental balance and Eco friendly nature around the buildings to facilitate a serene living place for our customers.

Ezhil-bg-2
WHO WE ARE?
_

WHO WE ARE?

We are the best building construction company  in trichy who builds Eco friendly green homes and install solar panels in your home. We transform Your home into an environmental sustainable building with the technological upliftment

_

General Features

 • Title Clear Land
 • Building Plan Approval
 • Bank Loan Facility
 • Good Water & Free Air
 • Easy Approach to Highway
 • Free Registration
_

Benefits of Green Home

 • Save 10,000 per year
 • Get 3 Lac to 25 Lac after 30 years
 • Save Electricity 1500 units Per Year
 • Save water 4380 Liters Per year
 • Save 3 LPG Gas Per Year
 • Get Fresh Oxygen sufficiently at home
 • Get organic vegetables in your garden
 • Preserve top soil at 25 Tones
 • Control Carbon dioxide Emission upto 1 Ton
_

Why Do You Build Green Home?

 • Constructed Green Building with Less pollution
 • Implementation of Rain water harvesting, Tree Plantation etc
 • Contributed not to increase global warming
 • Peaceful and happy life
 • Got a Healthier space to occupy
 • Got Opportunity to save society
_

Special Features

 • Solar Panels, Solar Water Heater
 • Bio Gas Pant / Vermicompost Plant
 • Roof Garden
 • Fish Tank
 • RO Water Filter, Mosquito Net
 • Automatic Water Control
 • Fire Extinguisher, CCTV
 • Tool Kit, Medical Kit
 • POP Works at Hall Ceiling
 • Home Insurance

OUR CERTIFICATES

_